Windows 10 dilengkapi dengan banyak perubahan pada user interface. Kebanyakan dari perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dan meningkatkan interaksi Anda dengan UI ketika Anda menggunakan layar sentuh. Salah