Setiap kali Anda masuk ke Windows 8 mula-mula Anda akan berhadapan dengan layar kunci (lock screen), setelah Anda menyingkap layar tersebut barulah anda masuk ke login screen. Login